Funkcionári

Pjontek Štefan

Predseda ZSKK

Keselý Vojtech

Zástupca Slovenska pre WORLD SKATE INLINE ALPINE

Člen výboru WORLD SKATE IA TC

Člen disciplinárnej komisie ZSKK

Predseda sekcie inline alpine

Ambros Dušan

Člen výboru sekcie inline alpine

Tichý Andrej

Člen výboru sekcie inline alpine