Funkcionári

Magdoško Ján

Prezident SRZ

Keselý Vojtech

Zástupca Slovenska pre WORLD SKATE RAD

Člen výboru WORLD SKATE RAD TC

Člen disciplinárnej komisie SRZ

Predseda sekcie inline alpine

Ambros Dušan

Člen výboru sekcie inline alpine

Tichý Andrej

Člen výboru sekcie inline alpine