Funkcionári

Magdoško Ján

Prezident SRZ

Keselý Vojtech

Zástupca Slovenska pre WORLD SKATE RAD

Člen výboru WORLD SKATE RAD TC

Člen disciplinárnej komisie SRZ