Pravidlá

Platné pravidlá Inline Alpine sú v anglickom jazyku. Pripravujeme preklad týchto pravidiel do jazyka slovenského.

WORLD_SKATE_RAD_TC_Competition_rules_2018

Soutěžní řád_CILA 2017

Súťažný_poriadok_2018