Pravidlá

Platné pravidlá Inline Alpine sú v anglickom jazyku. Pripravujeme preklad týchto pravidiel do jazyka slovenského.

FIRS RAD TC Competition rules 2017

Soutěžní řád_CILA 2017

Kategórie 2017

Súťažný poriadok 2017

Nominačné kritériá 2017