Keselý Vojtech

Zástupca Slovenska pre WORLD SKATE INLINE ALPINE

Člen výboru WORLD SKATE IA TC

Člen disciplinárnej komisie ZSKK

Predseda sekcie inline alpine