Zasadnutie FIRS RAD v Ismaningu, Nemecko

10.04.2015 20:02

V dňoch 10.-11.4. 2015 sa uskutočnilo stretnutie in-line alpinových zástupcov v Nemeckom Ismaningu. Vzhľadom k tomu, že in-line alpin sa dostal do FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports), aj vo vedení svetového in-line alpinu nastali z tohto titulu zmeny. Pod FIRS-om bola vytvorená International technical committee FIRS RAD (Fédération Internationale de Roller Sports Roller Alpin and Downhill), ktorá združila in-line alpinistov a in-lineových zjazdárov (downhill). FIRS RAD zastupuje Technical Commitee (TC), ktorý má 6 členov- S. Zistler z Nemecka, J. Börsig z Nemecka, M. Losio z Talianska, A. Lebrun z Francúzska a V. Keselý zo Slovenska. Všetci členovia FIRS RAD TC boli potvrdení vedením FIRS. Hlasovacie práva majú už len títo členovia FIRS RAD TC a nie jednotlivé národné asociácie ako to bolo doposiaľ.

Členovia FIRS RAD TC v piatok 10.4.2015 prepracovali pravidlá pre in-line preteky.

Treba konštatovať, že úpravy boli len kozmeticko-technického rázu a pre pretekárov sa nič podstatné nezmenilo.

Pre Slovensko boli schválené world ranking preteky na deň 6.8.2015 a to Majstrovstvá Slovenska v Martine. Na tieto preteky všetkých pozývame.

Taktiež boli schválené Majstrovstvá sveta in-line alpin v roku 2016 v Španielskej Barcelone.

Prítomným bolo oznámené že FIRS definitívne rozhodol, že roller games v roku 2017 budú v španielskej Barcelone. Roller games budú organizované ako olympiáda roller športov, ktoré sú združené vo FIRS. Boli
od prezentované možnosti Barcelony ako známeho športového strediska. Na tieto hry je rozpočet 10,5 milióna EUR.

 

Späť