Stretnutie zástupcov WIAC v Ismaningu, Nemecko

11.10.2014 13:19

Dňa 11.10.2014 sa uskutočnilo v nemeckom Ismaningu zasadanie WIAC (world in-line alpin commitee). Tohoto zasadnutia sa osobne zúčastnil aj náš zástupca
Ing. Vojtech Keselý, ktorý je súčasne aj prvým viceprezidentom WIAC. Najdôležitejším bodom tohto stretnutia bolo začlenenie in-line alpinu do štruktúr FIRS (Féderation Internationale de Roller Sports) a jeho premenovanie z WIAC na CIRA (Comité International de Roller Alpine) s tým, že štruktúry, funkcionári a pravidlá in-line alpinu zostávajú nezmenené. Toto začlenenie bude platné od 1.1.2015. Je to dôležitý krok k propagácii športu in-line alpin hlavne preto, že v roku 2017 sa uskutoční in-lineová olympiáda v Londýne, kde bude in-line alpin jedným zo súťažných športov. Ďalšou zaujímavosťou bolo schválenie preteku Svetového pohára v roku 2015 v španielskom Villabline na deň 16.8.2015. 

Späť