Majstrovstvá Slovenska inline alpine v Martine, Slovensko

06.08.2014 14:08

 

V kategórii mladších predžiačok zvíťazila Anet Nemlahová (ST Martinské Hole) a druhá skončila Sofia Semanová (Ambros Ski Club). Majsterkou Slovenska sa stala Anet Nemlahová.                              

V kategórii mladších predžiakov zvíťazil David Mažgút (ST Martinské Hole), na druhom mieste sa umiestnil Daniel Palič (Ambros Ski Club), tretí skončil Nataniel Sucháč (ST Martinské Hole) a na štvrtom mieste dojazdil Lukáš Zumrík (ST Martinské Hole). Majstrom Slovenska sa stal David Mažgút.

Medzi staršími predžiačkami zvíťazila Ema Nogová (LK BABA Pezinok) a na druhom mieste sa umoiestnila Sophia Christine Lilgová (ST Martinské Hole). Majsterkou Slovenska sa stala Ema Nogová.

Kategóriu starších predžiakov vyhral Matej Reisenbuchler (LK BABA Pezinok), druhý skončil Daniel Nosek (ST Martinské Hole), na treťom mieste sa umiestnil Marek Zumrík (ST Martinské Hole), švrtý skončil Samko Seman (Ambros Ski Club) a na piatom mieste sa umiestnil Matúš Noga (LK BABA Pezinok). Majstrom Slovenska sa stal Matej Reisenbuchler.

V kategórii mladších žiačok zvíťazila Kristína Michalková (LK BABA Pezinok), na druhom mieste skončila Laura Staroňová (ST Martinské Hole), tretia skončila Natália Miklušková (LK BABA Pezinok), štvrté miesto obsadila Andrea Šafáriková (ST Martinské Hole), na piatom mieste dojazdila Barbora Tichá (LK BABA Pezinok) a na šiestom mieste sa umiestnila Zuzana Keselá (Kesely team). Majsterkou Slovenska sa stala Kristína Michalková.

Na prvom mieste sa v kategórii mladších žiakov umiestnil Marián Miklušek (LK BABA Pezinok), druhý skončil Šimon Lipták (KESELY team), tretie miesto obsadil Michal Palič (Ambros Ski Club) a štvrtý skončil Maxim Ižip (ST Martinské Hole). majstrom slovenska sa stal Marián Miklušek.

V kategórii starších žiačok zvíťazila a zároveň sa stala majsterkou Slovenska Lenka Keselá (KESELY team).

Víťazom kategórie starších žiakov sa stal Jáchym Kachlík (Victoria Brno, Česká republika), druhé miesto obsadil Tomáš Derzsi (ST Martinské Hole) a tretí skončil Denis Mažgút (ST Martinské Hole). Majstrom Slovenska sa stal Tomáš Derzsi.

V kategórii junioriek a žien vyhrala Gabriela Kudělásková (SKP Kometa Brno, Česká republika) a na druhom mieste sa umiestnila Barbora Liptáková (KESELY team). Majsterkou Slovenska sa stala Barbora Liptáková.

Víťazom kategórie juniorov a mužov sa stal Petr Brandtner (Ski klub Písek, Česká republika), druhý skončil Tomáš Mračna (Ski klub Junior Brno, Česká republika), na treťom mieste sa umiestnil Dušan Ambros (Ambros Ski Club), štvrtý skončil Andrej Tichý (LK BABA Pezinok)  a na piatom mieste  sa umiestnil Marek Noga (LK BABA Pezinok). Majstrom Slovenska sa stal Dušan Ambros.

Generálny sponzor KESELY team taktiež vyhlásil súťaž o tri najlepšie pretekárky a troch najlepších pretekárov bez rozdielu veku. Táto súťaž bola ohodnotená finančnou odmenou 70 € pre prvého, 20 € pre druhého a 10 € pre tretieho najrýchlejšieho pretekára alebo pretekárku. Medzi ženami dosiahla najrýchlejší súčet časov obidvoch kôl Gabriela Kudělásková, druhá skončila Lenka Keselá a tretia Barbora Liptáková. Medzi mužmi zvíťazil Petr Brandtner, druhý skončil Tomáš Mračna a na treťom mieste sa umiestnil Dušan Ambros.

Poďakovanie patrí sponzorom preteku LO Karpaty a ST Martinské Hole a generálnemu sponzorovi KESELY team. Za spoluprácu pri organizácii ďakujeme Michalovi Pivoňkovi, predsedovi SIAS, Rastislavovi Mažgútovi, predsedovi ST Martinské Hole, Ján Vilem, predsedovi LO Karpaty a Vojtechovi Keselému, zástupcovi generálneho sponzora KESELY team. Taktiež ďakujeme všetkým ostatným, ktorí sa pričinili o tento krásny pretek.

Výsledková listina tu

Späť