Ančicová Terézia

Kategória: Ženy

Kategória vo Svetovom pohári: Ženy

Rok narodenia: 2001

World Ranking body: 15,86

Úspechy:

Šieste miesto na Majstrovstvách Európy k kategórii juniorov v sezóne 2021

Dvanáste miesto v druhom kole Svetového pohára v sezóne 2021