Stretnutie zástupcov WIAC v Ismaningu, Nemecko

12.04.2014 00:00

V dňoch 11. a 12. apríla 2014 sa uskutočnilo v nemeckom Ismaningu stretnutie technických delegátov, na ktorom si technickí delegáti zo všetkých krajín upresňovali kritické body v pravidlách. Za našu krajinu sa tohto stretnutia zúčastnil náš zástupca Ing. Vojtech Keselý. 

Dňa 12.4.2014 sa na rovnakom mieste uskutočnilo stretnutie zástupcov vedenia WIAC a zástupcov národných asociácií. Slovensko na tomto stretnutí reprezentoval náš zástupca Ing. Vojtech Keselý, ktorý je zároveň viceprezidentom WIAC. Preberala sa problematika súvisiaca s pravidlami in-line alpine a s ďalším smerovaním tohto športu. Najdôležitejšími bodmi rokovania boli:

1. Od 1.1.2015 sa WIAC ako člen FIRS transformuje na CIRA (Comité International de Roller Alpine).

2. Zmena v pravidlách pri paralelnom slalome (týka sa najmä Majstrovstiev sveta), kde sa nasadzovanie uskutoční podľa kvalifikačného predkola.

3. Zmena v pravidlách tímovej súťaže (týka sa najmä Majstrovstiev sveta), kde sa budú jazdiť 2 ligy. V prvej lige môže byť za jednu národnosť iba jedno družstvo a Majster sveta môže byť len víťaz prvej ligy. Všetci ostatní pretekári môžu nastúpiť v druhej lige aj v zmiešaných družstvách. Víťaz druhej ligy dostane vecné ceny. Pravidlo o maximálnom počte dvoch mužov zo štyroch súťažiacich ostalo v platnosti.

UPOZORNENIE PRE PRETEKÁROV!

Každý, kto chce jazdiť Svetový pohár alebo World Ranking preteky v roku 2014 musí zaplatiť 15 € v dostatočnom časovom predstihu do WIAC. Túto platbu sprostredkúva SIAS. Viac informácií, ako aj platobné podmienky dostanete na adrese kesely.team@gmail.com            

Späť